تالار گفتگو
گالری تصاویر
معرفی پروژه ها
فروشندگان
خریداران
سامانه اعضاء پروژه ها
تماس باما


تعدادبازدید: 308 | يكشنبه 9 دي ماه 1397-11:03 AM

اطلاعیه : آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم و اسامی داوطلبین سمت بازرسی

جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم شركت تعاوني مسكن فرهنگيان ناحيه 5 اصفهان راس ساعت 17 بعد از ظهر روزچهار شنبه مورخ 97/10/26در سالن اجتماعات شهيد بهشتي واقع در اصفهان خانه اصفهان خيابان گلخانه جنب دبيرستان منير(خوارزمي) تشكيل مي گردد

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم

جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم شركت تعاوني مسكن فرهنگيان ناحيه 5 اصفهان راس ساعت 17 بعد از ظهر روزچهار شنبه مورخ 97/10/26در سالن اجتماعات شهيد بهشتي واقع در اصفهان خانه اصفهان خيابان گلخانه جنب دبيرستان منير(خوارزمي) تشكيل مي گردد لذا بدينوسيله از كليه اعضاء محترم دعوت بعمل مي آيد با در دست داشتن كارت عضويت و كارت ملي راس ساعت مقرر در محل مذكور حضور بهم رسانده و يا وكلاي خود را كتباً معرفي نمايند.

ضمناً به اطلاع ميرساند كه به موجب ماده 19 آيين نامه نحوه تشكيل مجامع عمومي تعداد آراء وكالتي هر عضو حداكثر 3 رأي و هر شخص غير عضو تنها يك رأي خواهد بود و اعضاء متقاضي اعطاي نمايندگي مي بايست به همراه نماينده خود حداكثر تا تاريخ 97/10/25در محل دفتر شركت تعاوني حاضر  تا پس از احراز هويت و تاييد وكالت برگه ورود به مجمع را دريافت نمايند.

دستور جلسه:

1-گزارش هيئت مديره و بازرسين

2-ارائه گزارش حسابرسي قانوني شركت تعاوني

         3-ارائه گزارش آخرين تغييرات عضو و سرمايه شركت تعاوني و تصويب آن

       4-بررسي و تصويب صورت­هاي مالي منتهي به 31/06/1397 وطرح و تصويب بودجه سال جاري شركت تعاوني

       5-انتخاب اعضاء اصلي و علي البدل بازرسين

       6-طرح و تصميم­گيري در خصوص پاداش هيأت مديره،مديرعامل و بازرسين جهت پروژه هاي(مهتاب 1 ،مهتاب2 و هفت   آسمان )

       7-تعيين خط مشي آينده شركت تعاوني

----------------------------------------------------------
تصویر آگهی روزنامه نسل فردا


اسامی داوطلبین تایید شده سمت بازرسی 


آدرس:

سه راه ملك شهر خيابان بهارستان شرقي انتهای خيابان ورزشگاه کوچه 14

03195024501 : تلفن تماس
پست الکترونیکی: info@maskan5.ir

- طراح وبرنامه نویس:صباح فتحی --پشتیبانی : سعید ابراهیمی -