تالار گفتگو
گالری تصاویر
معرفی پروژه ها
فروشندگان
خریداران
سامانه اعضاء پروژه ها
تماس باما


تعدادبازدید: 198 | چهارشنبه 1 آبان ماه 1398-10:08 PM

اطلاعیه : آگهـى دعوت مجمع عمومى فوق العـاده نوبـت سوم

جلسه مجمع عمومى فوق العاده نوبت سوم شرکت تعاونى مسکن فرهنگیان ناحیه 5 اصفهان راس ساعت 16 بعداز ظهر روز یکشنبه مورخ 1398/08/19 در محل سالن شهید بهشتى اصفهان واقع در اصفهان، خانه اصفهان، خیابان گلخانه، جنب دبیرستان منیر(خوارزمی) برگزار می گردد

آگهـى دعوت مجمع عمومى فوق العـاده نوبـت سوم

جلسه مجمع عمومى فوق العاده نوبت سوم شرکت تعاونى مسکن فرهنگیان ناحیه 5 اصفهان راس ساعت 16 بعداز ظهر روز یکشنبه مورخ 1398/08/19 در محل سالن شهید بهشتى اصفهان واقع در اصفهان، خانه اصفهان، خیابان گلخانه، جنب دبیرستان  منیر(خوارزمی) برگزار می گردد

از کلیه اعضاى محترم شرکت تعاونى دعوت به عمل مى آید شخصا ً یا وکالتاً جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات زیر در جلسه حضور به هم رسانند . ضمنا به اطلاع مى رساند که به موجب ماده 19آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومى تعداد آراء وکالتى هر عضو حداکثر سه راى و هر شخص غیر عضو تنها یک راى خواهد بود و اعضاى متقاضى اعطاى نمایندگى مى بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ 1398/08/18 در دفتر شرکت تعاونى واقع در اصفهان ، خ کاوه ، خ بهارستان شرقى ، انتهاى خیابان ورزشگاه، پلاك 7 حاضر تا پس از احراز هویت و تائید وکالت برگه ورود به مجمع را دریافت نماید .


دستور جلسه :

1 :اصلاح ماده 6 اساسنامه (در خصوص تمدید مدت فعالیت شرکت تعاونى )

2 :اصلاح ماده 12 اساسنامه (در خصوص شرایط اختصاصى عضویت)

هیئت مدیره شرکت تعاونى مسکن فرهنگیان ناحیه 5 اصفهان
آدرس:

سه راه ملك شهر خيابان بهارستان شرقي انتهای خيابان ورزشگاه کوچه 14

03195024501 : تلفن تماس
پست الکترونیکی: info@maskan5.ir

- طراح وبرنامه نویس:صباح فتحی --پشتیبانی : سعید ابراهیمی -