تالار گفتگو
گالری تصاویر
معرفی پروژه ها
فروشندگان
خریداران
سامانه اعضاء پروژه ها
تماس باما


تعدادبازدید: 140 | دوشنبه 11 آذر ماه 1398-9:44 PM

اطلاعیه : آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت اول

جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت اول شركت تعاوني مسكن فرهنگيان ناحيه 5 اصفهان راس ساعت 16 روز شنبه مورخ 1398/10/07 در سالن اجتماعات شهيد بهشتي واقع در اصفهان خانه اصفهان خيابان گلخانه جنب دبيرستان منير(خوارزمي) تشكيل مي گردد لذا بدينوسيله از كليه اعضاء محترم دعوت بعمل مي آيد با در دست داشتن كارت عضويت و كارت ملي راس ساعت مقرر در محل مذكور حضور بهم رسانده و يا وكلاي خود را كتباً معرفي نمايند.

جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت اول شركت تعاوني مسكن فرهنگيان ناحيه 5 اصفهان راس ساعت 16 روز شنبه مورخ 1398/10/07 در سالن اجتماعات شهيد بهشتي واقع در اصفهان خانه اصفهان خيابان گلخانه جنب دبيرستان منير(خوارزمي) تشكيل مي گردد لذا بدينوسيله از كليه اعضاء محترم دعوت بعمل مي آيد با در دست داشتن كارت عضويت و كارت ملي راس ساعت مقرر در محل مذكور حضور بهم رسانده و يا وكلاي خود را كتباً معرفي نمايند.

ضمناً به اطلاع ميرساند كه به موجب ماده 19 آيين نامه نحوه تشكيل مجامع عمومي تعداد آراء وكالتي هر عضو حداكثر 3 رأي و هر شخص غير عضو تنها يك رأي خواهد بود و اعضاء متقاضي اعطاي نمايندگي مي بايست به همراه نماينده خود حداكثر تا تاريخ 1398/10/05 در محل دفتر شركت تعاوني حاضر  تا پس از احراز هويت و تاييد وكالت برگه ورود به مجمع را دريافت نمايند.

دستور جلسه:

1-گزارش هيئت مديره و بازرسين

2-ارائه گزارش حسابرسي قانوني شركت تعاوني

         3-ارائه گزارش آخرين تغييرات عضو و سرمايه شركت تعاوني و تصويب آن

       4-بررسي و تصويب صورت­هاي مالي منتهي به 1398/06/31 وطرح و تصويب بودجه سال جاري شركت تعاوني

       5-انتخاب اعضاء اصلي و علي البدل بازرسين

       6-طرح و تصميم­گيري در خصوص پاداش هيأت مديره، مديرعامل و بازرسين

       7-تعيين خط مشي آينده شركت تعاوني

داوطلبان تصدي سمت بازرسي به موجب ماده(2) دستورالعمل موظفند حداكثر ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشار آگهي دعوت  فرم داوطلبي را تكميل و تحويل دفتر تعاوني نمايند .

آدرس:

سه راه ملك شهر خيابان بهارستان شرقي انتهای خيابان ورزشگاه کوچه 14

03195024501 : تلفن تماس
پست الکترونیکی: info@maskan5.ir

- طراح وبرنامه نویس:صباح فتحی --پشتیبانی : سعید ابراهیمی -