تالار گفتگو
گالری تصاویر
معرفی پروژه ها
فروشندگان
خریداران
سامانه اعضاء پروژه ها
تماس باما


تعدادبازدید: 80 | چهارشنبه 11 دي ماه 1398-4:49 PM

اطلاعیه : آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم

جلسه مجمع عمومی عادي سالیانه نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه 5 اصفهان راس ساعت 16 روز شنبه مورخ 28 / 10 / 1398 در سالن اجتماعات شهید بهشتی واقع در اصفهان خانه اصفهان خیابان گلخانه جنب دبیرستان منیر(خوارزمی) تشکیل می گردد لذا بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم دعوت بعمل می آیدبا در دست داشتن کارت عضویت و کارت ملی راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانده و یا وکلاي خود را کتباً معرفی نمایند

جلسه مجمع عمومی عادي سالیانه نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه 5 اصفهان راس ساعت 16 روز شنبه مورخ 28 / 10 / 1398 در سالن اجتماعات شهید بهشتی واقع در اصفهان خانه اصفهان خیابان گلخانه جنب دبیرستان منیر(خوارزمی) تشکیل می گردد لذا بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم دعوت بعمل می آیدبا در دست داشتن کارت عضویت و کارت ملی راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانده و یا وکلاي خود را کتباً معرفی نمایند
* ضمناً به اطلاع میرساند که به موجب ماده 19 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 3 رأي و هر شخص غیر عضو تنها یک رأي خواهد بود و اعضاء متقاضی اعطاي نمایندگی می بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ 26 / 10 / 1398 در محل دفتر شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت و تایید وکالت برگه ورود به مجمع را دریافت نمایند.
دستور جلسه:
 1-گزارش هیئت مدیره و بازرسین
2- ارائه گزارش حسابرسی قانونی شرکت تعاونی
3- ارائه گزارش آخرین تغییرات عضو و سرمایه شرکت تعاونی و تصویب آن
4- بررسی و تصویب صور تهاي مالی منتهی به 31 / 06 / 1398 وطرح و تصویب بودجه سال جاري شرکت تعاونی
5- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل بازرسین
6- طرح و تصمیم گیري در خصوص پاداش هیئت مدیره، مدیرعامل و بازرسین
7- تعیین خط مشی آینده شرکت تعاونی
آدرس:

سه راه ملك شهر خيابان بهارستان شرقي انتهای خيابان ورزشگاه کوچه 14

03195024501 : تلفن تماس
پست الکترونیکی: info@maskan5.ir

- طراح وبرنامه نویس:صباح فتحی --پشتیبانی : سعید ابراهیمی -