تالار گفتگو
گالری تصاویر
معرفی پروژه ها
فروشندگان
خریداران
سامانه اعضاء پروژه ها
تماس بامافیلترکردن:

 
آبشار
وضعیت : تکمیل شده
پیشرفت : 100%
تعداد واحد : 80
تعداد طبقه : 12
محل احداث : ‌خيابان آبشار سوم - شهرك اسپادانا - فاز 6 - مجموعه مسكوني مينا - سايت E1 متعلق به تعاوني مسكن فرهنگيان ناحيه 5 اصفهان

آسمان
وضعیت : تکمیل شده
پیشرفت : 100%
تعداد واحد : 490
تعداد طبقه : 16
محل احداث : ‌خيابان كاوه - خيابان برازنده

آفتاب
وضعیت : تکمیل شده
پیشرفت : 100%
تعداد واحد : 248
تعداد طبقه : 14
محل احداث : اصفهان انتهاي خيابان رباط سوم - شهرك نگين

پانیک 1
وضعیت : دردست احداث
پیشرفت : 1%
تعداد واحد : 23
تعداد طبقه : 7
محل احداث : خیابان مشتاق اول – خیابان حمزه اصفهانی – ابتدای ورودی رکن الدوله شرقی

پانیک 2
وضعیت : دردست احداث
پیشرفت : 1%
تعداد واحد : 24
تعداد طبقه : 9
محل احداث : خیابان مشتاق دوم ، خیابان بازارچه ، خیابان انصارالمهدی

رز
وضعیت : تکمیل شده
پیشرفت : 100%
تعداد واحد : 70
تعداد طبقه : 10
محل احداث : ورودي خانه اصفهان (ميدان مطهري )

گلخانه
وضعیت : تکمیل شده
پیشرفت : 100%
تعداد واحد : 144
تعداد طبقه : 7
محل احداث : اصفهان ورودي شهرک خانه اصفهان از طرف ميدان مطهري - خيابان گلخانه

گلشن
وضعیت : تکمیل شده
پیشرفت : 100%
تعداد واحد : 92
تعداد طبقه : 7
محل احداث : اصفهان بلوار میرزا کوچک خان

مشتاق2
وضعیت : تکمیل شده
پیشرفت : 100%
تعداد واحد : 66
تعداد طبقه : 5
محل احداث : اصفهان خيابان مشتاق دوم انتهاي بلوار لاله شرقي كوچه باغ مشهد

مهتاب1
وضعیت : دردست احداث
پیشرفت : 93%
تعداد واحد : 102
تعداد طبقه : 12
محل احداث : اصفهان نبش خیابان کاوه نرسیده به پل خورزوق ابتدای خیابان شهید نیکبخت

12
آدرس:

سه راه ملك شهر خيابان بهارستان شرقي انتهای خيابان ورزشگاه کوچه 14

03195024501 : تلفن تماس
پست الکترونیکی: info@maskan5.ir

- طراح وبرنامه نویس:صباح فتحی --پشتیبانی : سعید ابراهیمی -