تالار گفتگو
گالری تصاویر
معرفی پروژه ها
فروشندگان
خریداران
سامانه اعضاء پروژه ها
تماس باما


آقای لطفعلی حشمتی - مدیرعامل  و عضو هیات مدیره
 تلفن همراه: 091331076371- آقاي  حمیدرضا نداف پور  ( رئيس هيات مديره)
تلفن همراه: 09133051330
2- آقاي  اکبر بدیحی ( نائب رئیس هیات مدیره)
تلفن همراه: 09131106917  3- آقای اسداله فریدونی (عضو)
تلفن همراه: 09133075809 4- آقاي محمدجعفر انالی (عضو )
تلفن همراه:09134066057 5-خانم فرحناز اردشیری (عضو) 
تلفن همراه : 09133829194


 آقای  علیرضا احمدی زاده - بازرس
تلفن همراه : 09133298515
   


آقاي مجید گلبیدی - بازرس
تلفن همراه : 09132655261
آقای  محمود احمدی - بازرس
تلفن همراه : 09133140013آدرس:

سه راه ملك شهر خيابان بهارستان شرقي انتهای خيابان ورزشگاه کوچه 14

03195024501 : تلفن تماس
پست الکترونیکی: info@maskan5.ir

- طراح وبرنامه نویس:صباح فتحی --پشتیبانی : سعید ابراهیمی -